திங்கள், 28 டிசம்பர், 2009

இம்போர்டன்ட் தேடைல்ஸ் நியூ நியு

http://www.un.org/Docs/sc/--------------------------------------
Hotel Rwanda
Write about Srilankan GenocideInfo@HRRFoundation.orgKitty@KurthLampe.comhttp://hrrfoundation.org/contact/
===================raj35_kamal@yahoo.co.inBalaramanNear govt Hospital,Ramanaickenpettai post,Ambalur viaPin: 635801Ram Dinesh.R1st Feb9944228827
http://iohrp.org/Vellore-635801-Avarankuppam.htm
==============
http://ourvillageindia.org/Place.aspx?PID=475984
http://www.vellore.tn.nic.in/edocs%5Cemp-office%5Csgt_20022009%5CMBWN.pdf
RamanaickenpettaiAvarangkuppam------------------
http://www.ethiri.com/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=3357
http://www.satp.org/satporgtp/publication/idr/vol_17(2)/sp_sinha.htm
www.irishtamilforum.comhttp://www.stoptheslaughteroftamils.org/http://www.ifpsl.org/join@tamilsolidarity.orgirishpeaceforum@gmail.comSenan@tamilsolidarity.orgsenansenan@tamilsolidarity.org
http://www.ifpsl.org/enquiry@ifpsl.com======================
http://www.ifpsl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1
http://www.tamilsolidarity.org/?page_id=382
======
Joe Higgins is a Member of the European Parliament (MEP) for the Socialist Party in
Dublin, Irelandinfo@joehiggins.euhttp://www.joehiggins.eu/about/contact/
Dave Nellist (Coventry, UK), Honorary President http://www.cnwp.org.uk/info@cnwp.org.uk
http://www.cnwp.org.uk/downloads/CNWP%20-TU-letter.pdfhttp://www.tamilsolidarity.org/?page_id=19==========
https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-i/india.html
http://www.worldpeace2040.com/contact_world_leaders.htmlhttp://www.listofcountriesoftheworld.com/http://etan.org/action/contact.htmhttp://www.mothersalert.org/heads.htmlFreedom countries past 20 years
Armeniawww.gov.ampresident@president.amhttp://www.president.am/president/letter/eng/
Azerbaijanwww.president.azoffice@apparat.gov.az, president@gov.azwww.azerbaijan.azhttp://www.article19.org/pdfs/letters/azerbaijan-letter-on-attacks-on-media.pdfhttp://www.persecution.org/suffering/countryinfodetail.php?countrycode=19
Belaruswww.government.by/en/ines@president.gov.by
Estoniawww.valitsus.eehttp://www.president.ee/en/mailbox/www.eesti.ee/eng/www.president.ee/en/
Georgiawww.georgia.govmedia@president.gov.ge / mshavdia@yahoo.comwww.government.gov.gewww.parliament.gehttp://www.stopclusterbombs.org.nz/wp-content/uploads/2009/08/anzcmc_ltr_georgia_12aug0
9.pdfhttp://www.market.ge/directory/administrative.html
Kyrgyzstanwww.gov.kgghpress2@rhl.bishkek.suwww.president.kghttp://www.president.kg/en/www.bakiev.kg/eng/biographyhttp://www.president.kg/en/president/http://www.fidh.org/Confirmation-of-the-sentence,4807chancery@president.lv
Lithuaniawww.on.ltgidirg@president.ltwww.omnitel.netold.lrv.lt/main_en.phphttp://www.justmorons.com/complaints.html
Moldovawww.moldova.mdvlad@filat2007.md / adept@e-democracy.md / mdi@mdi.gov.md www.presedinte.mdhttp://gov.gov.md/md/feedback/?type=2
Uzbekistanwww.gov.uzhttp://www.gov.uz/en/feedback.php
Ukrainewww.kmu.gov.uapress@stpu.gov.ua / pr@kmu.gov.ua www.president.gov.uahttp://www.president.gov.ua/en/content/press_office.html
Bosnia and Herzegovinawww.fbihvlada.gov.ba/english/index.phpinfo@fbihvlada.gov.bawww.mvp.gov.ba
Kroshiyawww.vlada.hr/en predsjenik@vlada.hrwww.vlada.hr/englishhttp://www.efnweb.org/version1/en/documents/final_report_Zagreb_2008_taiex.pdf
Serbia and Montenegrowww.srbija.gov.rspredsednikvladesrbije@gov.rs / predsednikvladesrbije@gov.rs
Sloveniawww.gov.sigp.uprs@up-rs.si / danilo.turk@up-rs.si. Marshall Islandswww.rmigovernment.orgrmigov@ntamar.net / pressoff@ntamar.net www.rmiembassyus.org
Eritreawww.shabait3.comwebmaster@shabait3.com
Palauwww.palaugov.netgovinfo@palaugov.net
Timor-Lestewww.timor-leste.gov.tlcontact@easttimorgovernment.com / info@timor-leste.gov.tlwww.pm.gov.tpwww.easttimorgovernment.comwww.gov.east-timor.org
Kosovowww.ks-gov.nethttp://www.president-ksgov.net/?id=40,119,119,119,ewww.president-ksgov.net
Women Leaders
http://www.cwwl.org/members.html
Clark, HelenPrime Minister, New Zealand, 1999 - present http://www.republic.org.nz/contacthttp://www.undp.org/about/helen-clark.shtml
Diogo, Luísa DiasPrime Minister, Mozambique, 2004 - presenthttp://www.presidencia.gov.mz/www.mozambique.mz
Fernández de Kirchner, CristinaPresident, Argentina, 2007 - presentkirchner@senado.gov.ar / cristina.kirchner@senado.gov.arhttp://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1450&Itemid=117http://www.taringa.net/posts/info/954607/Periodismo-Censurado-en-Senado-de-la-Nacion-Ar
gentina.htmlhttp://m.lanacion.com.ar/642178-contacto-con-diputados-y-senadores?camp=nota_recom
Grybauskaitė, Dalia President, Republic of Lithuania, 2009 - presenthttp://www.president.lt/prezidentas/en/letter_to_the_president.htmlhttp://www.president.lt/en/pirmas_174.html
Halonen, TarjaPresident, Finland, 2000 - present president@tpk.fihttp://www.presidentti.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=34008&LAN=EN
Jongh-Elhage, Emily Saїdy dePrime Minister, The Netherlands Antilles, 2006 - present http://www.minaz.nl/english/contact?contactform=truehttp://www.gov.an/ccg/home.nsf/vContentW/525E5FA0F083E09406256D2B0072D961
Johnson Sirleaf, EllenPresident, Liberia, 2006 - presentinfo@emansion.gov.lr /
http://www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Email&?related=Contactshttp://www.emansion.gov.lr/content.php?sub=President's Biography&related=The President
Macapagal-Arroyo, GloriaPresident, The Philippines, 2001 - present http://www.op.gov.ph//index.php?option=com_content&task=view&id=13091&Itemid=43http://www.op.gov.ph/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemid=41http://www.op.gov.ph//index.php?option=com_content&task=view&id=3612&Itemid=30
McAleese, MaryPresident, Ireland, 1997 - presentwebmaster@president.ie / http://www.president.ie/index.php?section=23&lang=enghttp://www.president.ie/index.php?section=20&lang=eng
Merkel, AngelaChancellor, Germany, 2005 - presentBundespraesident.Horst.Koehler@bpra.bund.dehttp://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/EN/Curriculumvitae/curriculum-vitae.html
Tymoshenko, YuliaPrime Minister, Ukraine, 2005 and 2007 - presentpr@kmu.gov.ua / http://www.tymoshenko.ua/en/contactshttp://www.tymoshenko.com.ua/eng/
Council of Women World LeadersThe Aspen Institute One Dupont Circle NW Suite 700 Washington, DC 20036 USA Tel: 1
202 736 2920 Fax: 1 202 467 0790 info@cwwl.orghttp://www.cwwl.org/council/bio-fernandez-de-kirchner-cristina.html
Please Watch this Website
www.warwithoutwitness.com
http://www.vkr1976.org.uk/idp/
See How Tamils Killed by Srilankan Genocide Government
Thanks
MuthamizhChennaiIndia
Argentina Senate
bar@senado.gov.arroberto.basualdo@senado.gov.aradriana.bortolozzi@senado.gov.arcaparros@senado.gov.arcapitani@senado.gov.arliliana.capos@senado.gov.arcastillo@senado.gov.arcastro@senado.gov.armaurice.closs@senado.gov.armcolombo@senado.gov.arcurletti@senado.gov.ardaniele@senado.gov.arescudero@senado.gov.arliliana.fellner@senado.gov.arfernande@senado.gov.arkirchner@senado.gov.arsilvia.gallego@senado.gov.argallia@senado.gov.arcesar.gioja@senado.gov.arhaide.giri@senado.gov.arsilvia.giusti@senado.gov.arruben.giustiniani@senado.gov.arrgomez@senado.gov.arhilda.gonzalez@senado.gov.arguinle@senado.gov.aribarra@senado.gov.arisidori@senado.gov.arcelso.jaque@senado.gov.arjenefes@senado.gov.aralicia.kirchner@senado.gov.arlatorre@senado.gov.armaria.leguizamon@senado.gov.arlopezari@senado.gov.arruben.marin@senado.gov.arjuan.marino@senado.gov.aralfredo.martinez@senado.gov.arlauracresto@senado.gov.arnorberto.massoni@senado.gov.aralicia.mastandrea@senado.gov.armayans@senado.gov.arada.maza@senado.gov.arcarlos.menem@senado.gov.armario.mera@senado.gov.armiranda@senado.gov.armorales@senado.gov.arlnegre@senado.gov.arperceval@senado.gov.ardaniel.persico@senado.gov.arluis.petcoffnaidenoff@senado.gov.arpichetto@senado.gov.ardelia.pinchetti@senado.gov.arteresita.quintela@senado.gov.arreuteman@senado.gov.armarina.riofrio@senado.gov.arfabian.rios@senado.gov.aradolfo.rodriguezsaa@senado.gov.arcarlos.rossi@senado.gov.arramon.saadi@senado.gov.arsalvatori@senado.gov.armaria.sanchez@senado.gov.arernesto.sanz@senado.gov.arlsapag@senado.gov.artaffarel@senado.gov.arterragno@senado.gov.arroberto.urquia@senado.gov.arluis.viana@senado.gov.arelida.vigo@senado.gov.arisabel.viudes@senado.gov.arzavalia@senado.gov.arwebmaster@senado.gov.arprensa@senado.gov.arlegislar@senado.gov.arjohn.doe@somewhere.comacuerdos@senado.gov.areco@senado.gov.aragripesca@senado.gov.arcoparticipacion@senado.gov.armunicip@senado.gov.ardefensa@senado.gov.areconomia@senado.gov.arregpyme@senado.gov.arderechos@senado.gov.areducultura@senado.gov.arlegisla@senado.gov.arminergia@senado.gov.arjusticia@senado.gov.arinduscom@senado.gov.arhacienda@senado.gov.arseguridad@senado.gov.arpoblacion@senado.gov.arinfraestruct@senado.gov.arsaludep@senado.gov.artrabajo@senado.gov.arbiblio@senado.gov.arcomespeciales@senado.gov.arturismo@senado.gov.arrelex@senado.gov.arcomunicac@senado.gov.arrevisora@senado.gov.arfiscaliza@senado.gov.arascon@senado.gov.ardefensoria@senado.gov.arpfi@senado.gov.aroac.pfi@senado.gov.ardaniel.scioli@senado.gov.arifep@senado.gov.armuseo@senado.gov.arsalamultimedia@bcnbib.gov.araziella@senado.gov.arssimon@senado.gov.arcarli@senado.gov.arinfo@milmilenios.org.arlisandro@senado.gov.ar-=========tamil@rveritas-asia.orgWww.tamilanexpress.comCan trust fonsekahttp://www.thedipaar.com/news/news.php?id=10491&cat=articles----------------www.vkr1976.org.ukforum@dansktamilskforum.dk22461178www.DanskTamilskForum.dkpost@tamilvoice.dkmail@vaanam.dk http://www.canadatyo.org/http://www.2ni8.com/milanpbmilan@gmail.com http://www.owaks.com/contact.phpwww.eelammovie.netwww.sangam.orgwww.tamilfive.comwww.tamilish.comwww.voicetamil.comwww.thaaimann.comwww.tamiletv.comwww.tamilthunder.comwww.thetamileelam.comwww.eelamontheweb.comwww.tamiljore.comwww.tyonz.orgwww.tamilnet.tvwww.thedipaar.comwww.themediasite.net wwww.tamiljustice.comwww.santamil.comwww.tamiltorrents.net www.unitamil.comwww.tamilgame.comwww.infotamil.chwww.owaks.com---------------------AfghanistanPresident*HamidKARZAIPresident*@afghanistangov.orgAlbaniaPrimeMinister*BamirTOPpostmaster@minjash.tirana.alAntiguaandBarbudaPrimeMinister*BaldwinSPENCERpmo@candw.agArgentinaPresident*eCristinaFERNANDEZDEKIRCHNERspyd@presidencia.gov.arArmeniaPresident*SerzhSARGSIANPresident*@President*.amAustraliaPrimeMinister*KevinMichaelRUDDhttp://www.pm.gov.au/comments.htmAustriaFederalChancellorAlfredGUSENBAUERvklima@spoe.or.atAzerbaijanPresident*IlhamALIYEVpostmaster@lider.azerbaijan.suBarbadosPrimeMinister*DavidTHOMPSONforeign@caribsurf.comBelgiumPrimeMinister*HermanVanRompuyinfo@belgium.beBrazilPresident*LuizInacioLULADASILVApr@planalto.gov.brBulgariaPresident*GeorgiPARVANOVPresident*@President*.bgCanadaPrimeMinister*StephenHARPERpm@pm.gc.caChadPresident*IdrissDebypresidence@tchad.tdChilePresident*MichelleBACHELETwebmaster@presidencia.clColombiaPresident*eAlvaroURIBEVelezpastrana@presidencia.gov.coCostaRicaPresident*OscarARIASSanchezrherrera@ns.casapres.go.crCroatiaPresident*StjepanMESICwww-admin@President*.hrCzechRepublicPresident*VaclavKLAUSPresident*@hrad.czDenmark,PrimeMinister*AndersFoghRASMUSSENstm@stm.dkDominicaPrimeMinister*RooseveltSKERRITpmoffice@cwdom.dmDominicanRepublicPresident*LeonelFERNANDEZReynacorrespondencias@presidencia.gov.doEcuadorPresident*RafaelCORREADelgadowebmast@mmrree.gov.ecEgyptPresident*MohammedHosniMubarakwebmaster@presidency.gov.egElSalvadorPresident*EliasAntonioSACAGonzalezPresident*e@casapres.gob.svEstoniaPresident*ToomasILVESsekretar@nw.vpk.eeEstoniaPrimeMinister*AndrusANSIPvalitsus@rk.eeFijiPresident*H.E.RatuJosefaIloilovatuUluivudainfo@fiji.gov.fjFinlandPresident*TarjaHALONENPresident*ti@tpk.vn.fiFrancePrimeMinister*FrancoisFILLONhttp://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/MAIL.HTMFrancePresident*NicolasSARKOZYhttp://www.elysee.fr/mel/mel_.htmGabonPresident*ElHajdOmarBongoeleusis@mail.eunet.frGhanaPresident*JerryRawlingshagan@cais.com(MinistryofForeignAffairs)GeorgiaChairman,StateCouncilEduardShevardnadzeoffice@presidpress.gov.geGermanyPresident*HorstKOEHLERhttp://www.bundespraesident.de/post.htmGermanyChancellorAngelaMERKELhttp://www.bundesregierung.de/inland/.bin/pbamaild?10GreecePrimeMinister*KonstandinosKARAMANLISmail@PrimeMinister*.grGreecePresident*KarolosPAPOULIASmfa@mfa.grGreenlandPrimeMinister*lavi@info.gh.glGuatemalaPresident*AlvaroCOLOMCaballerosalvaroarzu@guate.netHungaryPrimeMinister*FerencGYURCSANYorban@mehp.meh.huIcelandPrimeMinister*GeirH.HAARDEpostur@for.stjr.isIranPresident*MahmudAHMADI-NEJADiranemb@salamiran.orgIrelandPresident*MaryMCALEESEwebmaster@aras.irlgov.ieIsraelPrimeMinister*EhudOLMERTpm@pmo.gov.ilJapanPrimeMinister*YasuoFUKUDAjpm@kantei.go.jpJordanKingABDALLAHIIinfo@nic.gov.joLatviaPresident*ValdisZATLERSchancery@President*.lvLuxembourgPrimeMinister*Jean-ClaudeJUNCKERhttp://www.restena.lu:80/gover/mailbox.htmlMalaysiaPrimeMinister*ABDULLAHbinAhmadBadawihttp://www.smpke.jpm.my/fr_fback.htmMaldivesPresident*MaumoonAbdulGAYOOMadmin@foreign.gov.mvMauritiusPresident*MohamedOuldAbdAZIZ,Genstatepas@intnet.muMicronesiaPresident*JacobNenaforeignaffairs@mail.fmNamibiaPresident*HifikepunyePOHAMBAhttp://www.republicofnamibia.com/write.htmNewZealandPrimeMinister*HelenCLARKmailbox@mx.parliament.govt.nzNicaraguaPresident*DanielORTEGASaavedrahttp://www.presidencia.gob.ni/NorwayPrimeMinister*JensSTOLTENBERGpostmottak@smk.dep.telemax.noPakistanPrimeMinister*SyedYousufRazaGILANIPrimeMinister*@pak.gov.pkPanamaPresident*MartinTORRIJOSEspinoofasin@pan.gbm.netPolandPresident*LechKACZYNSKIlisty@prezydent.plRomaniaPresident*TraianBASESCUguv@kappa.roRussiaPresident*DmitriyAnatolyevichMEDVEDEVwebmaster@gov.ruSaintLuciaPrimeMinister*StephensonKINGpmoffice@candw.lcSeychellesPresident*JamesAlixMICHELppo@seychelles.netSloveniaPrimeMinister*JanezJANSAtomaz.lovrencic@vlada.sigov.mail.siSloveniaPresident*DaniloTURKdarinka.ilovar@up.sigov.mail.siSouthKoreaPresident*LEEMyung-bakwebmaster@cwd.go.krSouthAfricaPresident*ThaboMvuyelwaMBEKIcommunications@po.gov.zaSriLankaPresident*MahindaRAJAPAKSAfor_min@sri.lanka.netSurinamePresident*RonaldVENETIAANburpres@sr.netSwazilandPrimeMinister*AbsalomThembaDLAMINIppcu@realnet.co.szSwedenPrimeMinister*FredrikREINFELDTregeringen@regeringen.seThailandPrimeMinister*SAMAKSundaravejgovspkmn@mozart.inet.co.thTogoPresident*FaureGNASSINGBEhttp://www.republicoftogo.com/english/ecrir-pdt.htmlTrinidadandTobagoPresident*GeorgeMaxwellRICHARDSpresoftt@carib-link.netTrinidadandTobagoPrimeMinister*PatrickMANNINGbpanday@trinidad.netUgandaPresident*YoweriKagutaMUSEVENImofa@starcom.co.ugUkrainePresident*ViktorYUSHCHENKOpostmaster@ribbon.kiev.uaUnitedStatesofAmericaPresident*J.W.BUSHPresident*@whitehouse.govUruguayPresident*TabareVAZQUEZPresident*e@presidencia.gub.uyYugoslaviaFederalPresident*slobodan.milosevic@gov.yuYugoslaviaFederalPrimeMinister*momir.bulatovic@gov.yuZambiaPresident*RupiahBANDAstate@zamnet.zm
Err:510SecretaryGeneralBanKi-moonnitedNationsNewYork,NY10017USA212-963-5012fax:212-963-7055Email:ecu@un.org
Err:510
http://www.mothersalert.org/heads.html
WorldLeadersE-MailList(arrangedalphabeticallybycountry)Albania,President*RexhepMejdanipresec@presec.tirana.alAlbania,PrimeMinister*PandeliMajkopostmaster@minjash.tirana.alAntiguaandBarbuda,PrimeMinister*LesterBirdpmo@candw.agArgentina,President*eDr.CarlosSaulMenemspyd@presidencia.gov.arArmenia,President*RobertKocharianPresident*@President*.amAustralia,PrimeMinister*JohnHowardhttp://www.pm.gov.au/your_feedback/feedback.htmAustria,FederalChancellorViktorKlimavklima@spoe.or.atAzerbaijan,President*GeidarAliyevpostmaster@lider.azerbaijan.suBarbados,PrimeMinister*OwenArthurforeign@caribsurf.comBelarus,President*AleksandrLukashenkoinfogrp@President*.gov.byBelgium,PrimeMinister*GuyVerhofstadtinfo@belgium.beBelize,PrimeMinister*SaidMusaPrimeMinister*@belize.gov.bzBosniaandHerzegovina,President*AnteJelavicinfo@mvp.gov.baBrazil,President*FernandoHenriqueCardosoprotocolo@planalto.gov.brBrunei,PrimeMinister*BismillahirRahmanirRahimhttp://www.pmo.gov.bn/contact.htmBulgaria,President*PetarStoyanovPresident*@President*.bgCameroon,President*PaulBiyacelcom@camnet.cmCanada,PrimeMinister*JeanChretienpm@pm.gc.caChad,President*IdrissDebypresidence@tchad.tdChile,President*EduardoFreiRuiz-Taglewebmaster@presidencia.clColombia,President*eAndresPastranaArangopastrana@presidencia.gov.coCostaRica,Pres.MiguelAngelRodriguezEcheverriarherrera@ns.casapres.go.crCroatia,President*Dr.FranjoTudjmanwww-admin@President*.hrCzechRepublic,President*VaclavHavelPresident*@hrad.czDenmark,PrimeMinister*PoulNyrupRasmussenstm@stm.dkDominicaPresident*CrispinAnselmSorhaindosorhaindoch@cwdom.dmDominica,PrimeMinister*EdisonJamespmoffice@cwdom.dmDominicanRepublic,Pres.LeonelFernandezReynacorrespondencias@presidencia.gov.doEcuador,President*JamilMahuadWittwebmast@mmrree.gov.ecEgypt,President*MohammedHosniMubarakwebmaster@presidency.gov.egElSalvador,President*FranciscoGuillermoFloresPerezwebmaster@casapres.gob.svEstonia,President*LennartMerisekretar@vpk.eeEstonia,PrimeMinister*MartSiimannvalitsus@rk.eeFiji,President*KamiseseMarainfo@fiji.gov.fjFinland,President*MartiiAhtisaariPresident*ti@tpk.vn.fiFrance,PrimeMinister*LionelJospinhttp://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/MAIL.HTMFrance,President*JacquesChirac-fax+33-1-4742-2465Gabon,President*ElHajdOmarBongoeleusis@mail.eunet.frGhana,President*JerryRawlingshagan@cais.comGeorgia,Chairman,StateCouncilEduardShevardnadzeoffice@presidpress.gov.geGermany,President*JohannesRauhttp://www.bundespraesident.de/post.htmGermany,ChancellorSchroederhttp://www.bundesregierung.de/inland/.bin/pbamaild?10Greece,PrimeMinister*KostasSimitismail@PrimeMinister*.grGreece,President*ConstantinosStephanopoulosmfa@mfa.grGreenland,PrimeMinister*homerule@gh.glGuatemala,President*AlvaruArzualvaroarzu@guate.netHungary,PrimeMinister*ViktorOrbanviktor.orban@meh.huIceland,PrimeMinister*DavidOddssondavid@althingi.isIran,President*SeyedMohammadKhatamiiranemb@salamiran.orgIraq,President*SaddamHusseinirqun@undp.org(e-mailforIraq'sMissiontotheU.N.inNYC)Ireland,President*MaryMcAleesewebmaster@aras.irlgov.ieIreland,PrimeMinister*BertieAhernwebmaster@taoiseach.irlgov.ieIsrael,PrimeMinister*EhudBarakfeedback@pmo.gov.ilJamaica,PrimeMinister*PercivalJohnPattersonjis@jis.gov.jmJapan,PrimeMinister*KeizoObuchijpm@kantei.go.jpJordan,KingAbdallahibnal-Husseinal-Hashimiinfo@nic.gov.joLatvia,President*VairaVike-Freibergachancery@President*.lvLebanon,PrimeMinister*SelimAhmedHossinfo@lp.gov.lbLithuania,President*ValdasAdamkusgidirg@President*.ltLithuania,PrimeMinister*RolandasPaksaskanceliarija@lrvk.ltLuxembourg,PrimeMinister*Jean-ClaudeJunckerhttp://www.restena.lu:80/gover/mailbox.htmlMaldives,President*MaumoonAbdulGayoomadmin@foreign.gov.mvMalta,PrimeMinister*Dr.EddieFenechAdamiinfo@magnet.mtMauritius,President*CassamUteemstatepas@intnet.muMicronesia,President*LeoFalcamforeignaffairs@mail.fmNamibia,President*SamNujomahttp://www.republicofnamibia.com/write.htmNewZealand,PrimeMinister*JennyShipleyprime.minister@ministers.govt.nzNicaragua,President*eArnoldoAlemanLacayoPresident*e@presidencia.gob.niNorway,PrimeMinister*KjellMagneBondevikodin@ft.dep.telemax.noPakistan,PrimeMinister*MianMuhammadNawazSharifPrimeMinister*@pak.gov.pkPanama,President*ErnestoPerezBalladaresofasin@presidencia.gob.paPeru,President*AlbertoFujimoriKenyopostmaster@pres.gob.pePhilippines,President*JosephEstradaerap@erap.comPoland,President*AleksanderKwasniewskilisty@prezydent.plPortugal,PrimeMinister*AntonioGuterreshttp://www.primeiro-ministro.gov.pt/correio.htmlRomania,President*EmileConstantinescuguv@kappa.roRussia,President*BorisYeltsinPresident*@gov.ruSaintLucia,PrimeMinister*KennyAnthonypmoffice@candw.lcSeychelles,President*France-AlbertReneppo@seychelles.netSlovenia,PrimeMinister*JanezDrnovsektomaz.lovrencic@vlada.sigov.mail.siSlovenia,President*MilanKucandarinka.ilovar@up.sigov.mail.siSouthAfrica,President*ThaboMvuyelwaMbekicommunications@po.gov.zaSriLanka,President*ChandrikaBandaranaikeKumaratungafor_min@sri.lanka.netSuriname,President*JulesWijdenboschburpres@sr.netSwaziland,PrimeMinister*Dr.BarnabasSibusisoDlaminippcu@realnet.co.szSweden,PrimeMinister*GoranPerssonregeringen@regeringen.seThailand,PrimeMinister*ChuanLeekpaigovspkmn@mozart.inet.co.thTrinidadandTobago,President*ArthurRobinsonpresoftt@carib-link.netTrinidadandTobago,PrimeMinister*BasdeoPandaybpanday@trinidad.netTurkey,President*SuleymanDemirelcankaya@tccb.gov.trTurkey,PrimeMinister*BulentEcevitddlbsl@tccb.gov.trUganda,President*YoweriKagutaMusevenimofa@starcom.co.ugUkraine,President*LeonidKuchmapostmaster@ribbon.kiev.uaUruguay,President*JulioMariaSanguinettiPresident*e@presidencia.gub.uyUzbekistan,President*IslamKarimovuzinfo@uzinfo.gov.uzZambia,President*FrederickChilubastate@zamnet.zm

ஞாயிறு, 6 டிசம்பர், 2009

முக்கிய தகவல்கள் டிசம்பர் 2009

https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-i/india.html
http://www.worldpeace2040.com/contact_world_leaders.html
http://www.listofcountriesoftheworld.com/
http://etan.org/action/contact.htm
http://www.mothersalert.org/heads.html
Freedom countries past 20 years
Armenia
www.gov.am
president@president.am
http://www.president.am/president/letter/eng/
Azerbaijan
www.president.az
office@apparat.gov.az, president@gov.az
www.azerbaijan.az
http://www.article19.org/pdfs/letters/azerbaijan-letter-on-attacks-on-media.pdf
http://www.persecution.org/suffering/countryinfodetail.php?countrycode=19
Belarus
www.government.by/en/
ines@president.gov.by
Estonia
www.valitsus.ee
http://www.president.ee/en/mailbox/
www.eesti.ee/eng/
www.president.ee/en/
Georgia
www.georgia.gov
media@president.gov.ge / mshavdia@yahoo.com
www.government.gov.ge
www.parliament.ge
http://www.stopclusterbombs.org.nz/wp-content/uploads/2009/08/anzcmc_ltr_georgia_12aug09.pdf
http://www.market.ge/directory/administrative.html
Kyrgyzstan
www.gov.kg
ghpress2@rhl.bishkek.su
www.president.kg
http://www.president.kg/en/
www.bakiev.kg/eng/biography
http://www.president.kg/en/president/
http://www.fidh.org/Confirmation-of-the-sentence,4807
chancery@president.lv
Lithuania
www.on.lt
gidirg@president.lt
www.omnitel.net
old.lrv.lt/main_en.php
http://www.justmorons.com/complaints.html
Moldova
www.moldova.md
vlad@filat2007.md / adept@e-democracy.md / mdi@mdi.gov.md
www.presedinte.md
http://gov.gov.md/md/feedback/?type=2
Uzbekistan
www.gov.uz
http://www.gov.uz/en/feedback.php
Ukraine
www.kmu.gov.ua
press@stpu.gov.ua / pr@kmu.gov.ua
www.president.gov.ua
http://www.president.gov.ua/en/content/press_office.html
Bosnia and Herzegovina
www.fbihvlada.gov.ba/english/index.php
info@fbihvlada.gov.ba
www.mvp.gov.ba
Kroshiya
www.vlada.hr/en
predsjenik@vlada.hr
www.vlada.hr/english
http://www.efnweb.org/version1/en/documents/final_report_Zagreb_2008_taiex.pdf
Serbia and Montenegro
www.srbija.gov.rs
predsednikvladesrbije@gov.rs / predsednikvladesrbije@gov.rs
Slovenia
www.gov.si
gp.uprs@up-rs.si / danilo.turk@up-rs.si.
Marshall Islands
www.rmigovernment.org
rmigov@ntamar.net / pressoff@ntamar.net
www.rmiembassyus.org
Eritrea
www.shabait3.com
webmaster@shabait3.com
Palau
www.palaugov.net
govinfo@palaugov.net
Timor-Leste
www.timor-leste.gov.tl
contact@easttimorgovernment.com / info@timor-leste.gov.tl
www.pm.gov.tp
www.easttimorgovernment.com
www.gov.east-timor.org
Kosovo
www.ks-gov.net
http://www.president-ksgov.net/?id=40,119,119,119,e
www.president-ksgov.net
Women Leaders
http://www.cwwl.org/members.html
Clark, Helen Prime Minister, New Zealand, 1999 - present
http://www.republic.org.nz/contact
http://www.undp.org/about/helen-clark.shtml
Diogo, Luísa Dias Prime Minister, Mozambique, 2004 - present
http://www.presidencia.gov.mz/
www.mozambique.mz
Fernández de Kirchner, Cristina President, Argentina, 2007 - present
kirchner@senado.gov.ar / cristina.kirchner@senado.gov.ar
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1450&Itemid=117
http://www.taringa.net/posts/info/954607/Periodismo-Censurado-en-Senado-de-la-Nacion-Argentina.html
http://m.lanacion.com.ar/642178-contacto-con-diputados-y-senadores?camp=nota_recom
Grybauskaitė, Dalia President, Republic of Lithuania, 2009 - present
http://www.president.lt/prezidentas/en/letter_to_the_president.html
http://www.president.lt/en/pirmas_174.html
Halonen, Tarja President, Finland, 2000 - present
president@tpk.fi
http://www.presidentti.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=34008&LAN=EN
Jongh-Elhage, Emily Saїdy de Prime Minister, The Netherlands Antilles, 2006 - present
http://www.minaz.nl/english/contact?contactform=true
http://www.gov.an/ccg/home.nsf/vContentW/525E5FA0F083E09406256D2B0072D961
Johnson Sirleaf, Ellen President, Liberia, 2006 - present
info@emansion.gov.lr / http://www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Email&?related=Contacts
http://www.emansion.gov.lr/content.php?sub=President's Biography&related=The President
Macapagal-Arroyo, Gloria President, The Philippines, 2001 - present
http://www.op.gov.ph//index.php?option=com_content&task=view&id=13091&Itemid=43
http://www.op.gov.ph/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemid=41
http://www.op.gov.ph//index.php?option=com_content&task=view&id=3612&Itemid=30
McAleese, Mary President, Ireland, 1997 - present
webmaster@president.ie / http://www.president.ie/index.php?section=23&lang=eng
http://www.president.ie/index.php?section=20&lang=eng
Merkel, Angela Chancellor, Germany, 2005 - present
Bundespraesident.Horst.Koehler@bpra.bund.de
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/EN/Curriculumvitae/curriculum-vitae.html
Tymoshenko, Yulia Prime Minister, Ukraine, 2005 and 2007 - present
pr@kmu.gov.ua / http://www.tymoshenko.ua/en/contacts
http://www.tymoshenko.com.ua/eng/
Council of Women World Leaders
The Aspen Institute One Dupont Circle NW Suite 700 Washington, DC 20036 USA Tel: 1 202 736 2920 Fax: 1 202 467 0790 info@cwwl.org
http://www.cwwl.org/council/bio-fernandez-de-kirchner-cristina.html
Please Watch this Website
www.warwithoutwitness.com
http://www.vkr1976.org.uk/idp/
See How Tamils Killed by Srilankan Genocide Government
Thanks
Muthamizh
Chennai
India
Argentina Senate
bar@senado.gov.ar
roberto.basualdo@senado.gov.ar
adriana.bortolozzi@senado.gov.ar
caparros@senado.gov.ar
capitani@senado.gov.ar
liliana.capos@senado.gov.ar
castillo@senado.gov.ar
castro@senado.gov.ar
maurice.closs@senado.gov.ar
mcolombo@senado.gov.ar
curletti@senado.gov.ar
daniele@senado.gov.ar
escudero@senado.gov.ar
liliana.fellner@senado.gov.ar
fernande@senado.gov.ar
kirchner@senado.gov.ar
silvia.gallego@senado.gov.ar
gallia@senado.gov.ar
cesar.gioja@senado.gov.ar
haide.giri@senado.gov.ar
silvia.giusti@senado.gov.ar
ruben.giustiniani@senado.gov.ar
rgomez@senado.gov.ar
hilda.gonzalez@senado.gov.ar
guinle@senado.gov.ar
ibarra@senado.gov.ar
isidori@senado.gov.ar
celso.jaque@senado.gov.ar
jenefes@senado.gov.ar
alicia.kirchner@senado.gov.ar
latorre@senado.gov.ar
maria.leguizamon@senado.gov.ar
lopezari@senado.gov.ar
ruben.marin@senado.gov.ar
juan.marino@senado.gov.ar
alfredo.martinez@senado.gov.ar
lauracresto@senado.gov.ar
norberto.massoni@senado.gov.ar
alicia.mastandrea@senado.gov.ar
mayans@senado.gov.ar
ada.maza@senado.gov.ar
carlos.menem@senado.gov.ar
mario.mera@senado.gov.ar
miranda@senado.gov.ar
morales@senado.gov.ar
lnegre@senado.gov.ar
perceval@senado.gov.ar
daniel.persico@senado.gov.ar
luis.petcoffnaidenoff@senado.gov.ar
pichetto@senado.gov.ar
delia.pinchetti@senado.gov.ar
teresita.quintela@senado.gov.ar
reuteman@senado.gov.ar
marina.riofrio@senado.gov.ar
fabian.rios@senado.gov.ar
adolfo.rodriguezsaa@senado.gov.ar
carlos.rossi@senado.gov.ar
ramon.saadi@senado.gov.ar
salvatori@senado.gov.ar
maria.sanchez@senado.gov.ar
ernesto.sanz@senado.gov.ar
lsapag@senado.gov.ar
taffarel@senado.gov.ar
terragno@senado.gov.ar
roberto.urquia@senado.gov.ar
luis.viana@senado.gov.ar
elida.vigo@senado.gov.ar
isabel.viudes@senado.gov.ar
zavalia@senado.gov.ar
webmaster@senado.gov.ar
prensa@senado.gov.ar
legislar@senado.gov.ar
john.doe@somewhere.com
acuerdos@senado.gov.ar
eco@senado.gov.ar
agripesca@senado.gov.ar
coparticipacion@senado.gov.ar
municip@senado.gov.ar
defensa@senado.gov.ar
economia@senado.gov.ar
regpyme@senado.gov.ar
derechos@senado.gov.ar
educultura@senado.gov.ar
legisla@senado.gov.ar
minergia@senado.gov.ar
justicia@senado.gov.ar
induscom@senado.gov.ar
hacienda@senado.gov.ar
seguridad@senado.gov.ar
poblacion@senado.gov.ar
infraestruct@senado.gov.ar
saludep@senado.gov.ar
trabajo@senado.gov.ar
biblio@senado.gov.ar
comespeciales@senado.gov.ar
turismo@senado.gov.ar
relex@senado.gov.ar
comunicac@senado.gov.ar
revisora@senado.gov.ar
fiscaliza@senado.gov.ar
ascon@senado.gov.ar
defensoria@senado.gov.ar
pfi@senado.gov.ar
oac.pfi@senado.gov.ar
daniel.scioli@senado.gov.ar
ifep@senado.gov.ar
museo@senado.gov.ar
salamultimedia@bcnbib.gov.ar
aziella@senado.gov.ar
ssimon@senado.gov.ar
carli@senado.gov.ar
info@milmilenios.org.ar
lisandro@senado.gov.ar
-=========
tamil@rveritas-asia.org
Www.tamilanexpress.com
Can trust fonseka
http://www.thedipaar.com/news/news.php?id=10491&cat=articles
----------------
www.vkr1976.org.uk
forum@dansktamilskforum.dk
22461178
www.DanskTamilskForum.dk
post@tamilvoice.dk
mail@vaanam.dk
http://www.canadatyo.org/
http://www.2ni8.com/
milanpbmilan@gmail.com
http://www.owaks.com/contact.php
www.eelammovie.net
www.sangam.org
www.tamilfive.com
www.tamilish.com
www.voicetamil.com
www.thaaimann.com
www.tamiletv.com
www.tamilthunder.com
www.thetamileelam.com
www.eelamontheweb.com
www.tamiljore.com
www.tyonz.org
www.tamilnet.tv
www.thedipaar.com
www.themediasite.net
wwww.tamiljustice.com
www.santamil.com
www.tamiltorrents.net
www.unitamil.com
www.tamilgame.com
www.infotamil.ch
www.owaks.com
AfghanistanPresidentHamidKARZAIpresident@afghanistangov.org
AlbaniaPrimeMinisterBamirTOPpostmaster@minjash.tirana.al
AntiguaandBarbudaPrimeMinisterBaldwinSPENCERpmo@candw.ag
ArgentinaPresidenteCristinaFERNANDEZDEKIRCHNERspyd@presidencia.gov.ar
ArmeniaPresidentSerzhSARGSIANpresident@president.am
AustraliaPrimeMinisterKevinMichaelRUDDhttp://www.pm.gov.au/comments.htm
AustriaFederalChancellorAlfredGUSENBAUERvklima@spoe.or.at
AzerbaijanPresidentIlhamALIYEVpostmaster@lider.azerbaijan.su
BarbadosPrimeMinisterDavidTHOMPSONforeign@caribsurf.com
BelgiumPrimeMinisterHermanVanRompuyinfo@belgium.be
BrazilPresidentLuizInacioLULADASILVApr@planalto.gov.br
BulgariaPresidentGeorgiPARVANOVpresident@president.bg
CanadaPrimeMinisterStephenHARPERpm@pm.gc.ca
ChadPresidentIdrissDebypresidence@tchad.td
ChilePresidentMichelleBACHELETwebmaster@presidencia.cl
ColombiaPresidenteAlvaroURIBEVelezpastrana@presidencia.gov.co
CostaRicaPresidentOscarARIASSanchezrherrera@ns.casapres.go.cr
CroatiaPresidentStjepanMESICwww-admin@president.hr
CzechRepublicPresidentVaclavKLAUSpresident@hrad.cz
Denmark,PrimeMinisterAndersFoghRASMUSSENstm@stm.dk
DominicaPrimeMinisterRooseveltSKERRITpmoffice@cwdom.dm
DominicanRepublicPresidentLeonelFERNANDEZReynacorrespondencias@presidencia.gov.do
EcuadorPresidentRafaelCORREADelgadowebmast@mmrree.gov.ec
EgyptPresidentMohammedHosniMubarakwebmaster@presidency.gov.eg
ElSalvadorPresidentEliasAntonioSACAGonzalezpresidente@casapres.gob.sv
EstoniaPresidentToomasILVESsekretar@nw.vpk.ee
EstoniaPrimeMinisterAndrusANSIPvalitsus@rk.ee
FijiPresidentH.E.RatuJosefaIloilovatuUluivudainfo@fiji.gov.fj
FinlandPresidentTarjaHALONENpresidentti@tpk.vn.fi
FrancePrimeMinisterFrancoisFILLONhttp://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/MAIL.HTM
FrancePresidentNicolasSARKOZYhttp://www.elysee.fr/mel/mel_.htm
GabonPresidentElHajdOmarBongoeleusis@mail.eunet.fr
GhanaPresidentJerryRawlingshagan@cais.com(MinistryofForeignAffairs)
GeorgiaChairman,StateCouncilEduardShevardnadzeoffice@presidpress.gov.ge
GermanyPresidentHorstKOEHLERhttp://www.bundespraesident.de/post.htm
GermanyChancellorAngelaMERKELhttp://www.bundesregierung.de/inland/.bin/pbamaild?10
GreecePrimeMinisterKonstandinosKARAMANLISmail@primeminister.gr
GreecePresidentKarolosPAPOULIASmfa@mfa.gr
GreenlandPrimeMinisterlavi@info.gh.gl
GuatemalaPresidentAlvaroCOLOMCaballerosalvaroarzu@guate.net
HungaryPrimeMinisterFerencGYURCSANYorban@mehp.meh.hu
IcelandPrimeMinisterGeirH.HAARDEpostur@for.stjr.is
IranPresidentMahmudAHMADI-NEJADiranemb@salamiran.org
IrelandPresidentMaryMCALEESEwebmaster@aras.irlgov.ie
IsraelPrimeMinisterEhudOLMERTpm@pmo.gov.il
JapanPrimeMinisterYasuoFUKUDAjpm@kantei.go.jp
JordanKingABDALLAHIIinfo@nic.gov.jo
LatviaPresidentValdisZATLERSchancery@president.lv
LuxembourgPrimeMinisterJean-ClaudeJUNCKERhttp://www.restena.lu:80/gover/mailbox.html
MalaysiaPrimeMinisterABDULLAHbinAhmadBadawihttp://www.smpke.jpm.my/fr_fback.htm
MaldivesPresidentMaumoonAbdulGAYOOMadmin@foreign.gov.mv
MauritiusPresidentMohamedOuldAbdAZIZ,Genstatepas@intnet.mu
MicronesiaPresidentJacobNenaforeignaffairs@mail.fm
NamibiaPresidentHifikepunyePOHAMBAhttp://www.republicofnamibia.com/write.htm
NewZealandPrimeMinisterHelenCLARKmailbox@mx.parliament.govt.nz
NicaraguaPresidentDanielORTEGASaavedrahttp://www.presidencia.gob.ni/
NorwayPrimeMinisterJensSTOLTENBERGpostmottak@smk.dep.telemax.no
PakistanPrimeMinisterSyedYousufRazaGILANIprimeminister@pak.gov.pk
PanamaPresidentMartinTORRIJOSEspinoofasin@pan.gbm.net
PolandPresidentLechKACZYNSKIlisty@prezydent.pl
RomaniaPresidentTraianBASESCUguv@kappa.ro
RussiaPresidentDmitriyAnatolyevichMEDVEDEVwebmaster@gov.ru
SaintLuciaPrimeMinisterStephensonKINGpmoffice@candw.lc
SeychellesPresidentJamesAlixMICHELppo@seychelles.net
SloveniaPrimeMinisterJanezJANSAtomaz.lovrencic@vlada.sigov.mail.si
SloveniaPresidentDaniloTURKdarinka.ilovar@up.sigov.mail.si
SouthKoreaPresidentLEEMyung-bakwebmaster@cwd.go.kr
SouthAfricaPresidentThaboMvuyelwaMBEKIcommunications@po.gov.za
SriLankaPresidentMahindaRAJAPAKSAfor_min@sri.lanka.net
SurinamePresidentRonaldVENETIAANburpres@sr.net
SwazilandPrimeMinisterAbsalomThembaDLAMINIppcu@realnet.co.sz
SwedenPrimeMinisterFredrikREINFELDTregeringen@regeringen.se
ThailandPrimeMinisterSAMAKSundaravejgovspkmn@mozart.inet.co.th
TogoPresidentFaureGNASSINGBEhttp://www.republicoftogo.com/english/ecrir-pdt.html
TrinidadandTobagoPresidentGeorgeMaxwellRICHARDSpresoftt@carib-link.net
TrinidadandTobagoPrimeMinisterPatrickMANNINGbpanday@trinidad.net
UgandaPresidentYoweriKagutaMUSEVENImofa@starcom.co.ug
UkrainePresidentViktorYUSHCHENKOpostmaster@ribbon.kiev.ua
UnitedStatesofAmericaPresidentJ.W.BUSHpresident@whitehouse.gov
UruguayPresidentTabareVAZQUEZpresidente@presidencia.gub.uy
YugoslaviaFederalPresidentslobodan.milosevic@gov.yu
YugoslaviaFederalPrimeMinistermomir.bulatovic@gov.yu
ZambiaPresidentRupiahBANDAstate@zamnet.zm
Err:510
SecretaryGeneralBanKi-moon
nitedNations
NewYork,NY10017USA
212-963-5012fax:212-963-7055
Email:ecu@un.org
Err:510
http://www.mothersalert.org/heads.html
WorldLeadersE-MailList(arrangedalphabeticallybycountry)
Albania,PresidentRexhepMejdanipresec@presec.tirana.al
Albania,PrimeMinisterPandeliMajkopostmaster@minjash.tirana.al
AntiguaandBarbuda,PrimeMinisterLesterBirdpmo@candw.ag
Argentina,PresidenteDr.CarlosSaulMenemspyd@presidencia.gov.ar
Armenia,PresidentRobertKocharianpresident@president.am
Australia,PrimeMinisterJohnHowardhttp://www.pm.gov.au/your_feedback/feedback.htm
Austria,FederalChancellorViktorKlimavklima@spoe.or.at
Azerbaijan,PresidentGeidarAliyevpostmaster@lider.azerbaijan.su
Barbados,PrimeMinisterOwenArthurforeign@caribsurf.com
Belarus,PresidentAleksandrLukashenkoinfogrp@president.gov.by
Belgium,PrimeMinisterGuyVerhofstadtinfo@belgium.be
Belize,PrimeMinisterSaidMusaprimeminister@belize.gov.bz
BosniaandHerzegovina,PresidentAnteJelavicinfo@mvp.gov.ba
Brazil,PresidentFernandoHenriqueCardosoprotocolo@planalto.gov.br
Brunei,PrimeMinisterBismillahirRahmanirRahimhttp://www.pmo.gov.bn/contact.htm
Bulgaria,PresidentPetarStoyanovpresident@president.bg
Cameroon,PresidentPaulBiyacelcom@camnet.cm
Canada,PrimeMinisterJeanChretienpm@pm.gc.ca
Chad,PresidentIdrissDebypresidence@tchad.td
Chile,PresidentEduardoFreiRuiz-Taglewebmaster@presidencia.cl
Colombia,PresidenteAndresPastranaArangopastrana@presidencia.gov.co
CostaRica,Pres.MiguelAngelRodriguezEcheverriarherrera@ns.casapres.go.cr
Croatia,PresidentDr.FranjoTudjmanwww-admin@president.hr
CzechRepublic,PresidentVaclavHavelpresident@hrad.cz
Denmark,PrimeMinisterPoulNyrupRasmussenstm@stm.dk
DominicaPresidentCrispinAnselmSorhaindosorhaindoch@cwdom.dm
Dominica,PrimeMinisterEdisonJamespmoffice@cwdom.dm
DominicanRepublic,Pres.LeonelFernandezReynacorrespondencias@presidencia.gov.do
Ecuador,PresidentJamilMahuadWittwebmast@mmrree.gov.ec
Egypt,PresidentMohammedHosniMubarakwebmaster@presidency.gov.eg
ElSalvador,PresidentFranciscoGuillermoFloresPerezwebmaster@casapres.gob.sv
Estonia,PresidentLennartMerisekretar@vpk.ee
Estonia,PrimeMinisterMartSiimannvalitsus@rk.ee
Fiji,PresidentKamiseseMarainfo@fiji.gov.fj
Finland,PresidentMartiiAhtisaaripresidentti@tpk.vn.fi
France,PrimeMinisterLionelJospinhttp://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/MAIL.HTM
France,PresidentJacquesChirac-fax+33-1-4742-2465
Gabon,PresidentElHajdOmarBongoeleusis@mail.eunet.fr
Ghana,PresidentJerryRawlingshagan@cais.com
Georgia,Chairman,StateCouncilEduardShevardnadzeoffice@presidpress.gov.ge
Germany,PresidentJohannesRauhttp://www.bundespraesident.de/post.htm
Germany,ChancellorSchroederhttp://www.bundesregierung.de/inland/.bin/pbamaild?10
Greece,PrimeMinisterKostasSimitismail@primeminister.gr
Greece,PresidentConstantinosStephanopoulosmfa@mfa.gr
Greenland,PrimeMinisterhomerule@gh.gl
Guatemala,PresidentAlvaruArzualvaroarzu@guate.net
Hungary,PrimeMinisterViktorOrbanviktor.orban@meh.hu
Iceland,PrimeMinisterDavidOddssondavid@althingi.is
Iran,PresidentSeyedMohammadKhatamiiranemb@salamiran.org
Iraq,PresidentSaddamHusseinirqun@undp.org(e-mailforIraq'sMissiontotheU.N.inNYC)
Ireland,PresidentMaryMcAleesewebmaster@aras.irlgov.ie
Ireland,PrimeMinisterBertieAhernwebmaster@taoiseach.irlgov.ie
Israel,PrimeMinisterEhudBarakfeedback@pmo.gov.il
Jamaica,PrimeMinisterPercivalJohnPattersonjis@jis.gov.jm
Japan,PrimeMinisterKeizoObuchijpm@kantei.go.jp
Jordan,KingAbdallahibnal-Husseinal-Hashimiinfo@nic.gov.jo
Latvia,PresidentVairaVike-Freibergachancery@president.lv
Lebanon,PrimeMinisterSelimAhmedHossinfo@lp.gov.lb
Lithuania,PresidentValdasAdamkusgidirg@president.lt
Lithuania,PrimeMinisterRolandasPaksaskanceliarija@lrvk.lt
Luxembourg,PrimeMinisterJean-ClaudeJunckerhttp://www.restena.lu:80/gover/mailbox.html
Maldives,PresidentMaumoonAbdulGayoomadmin@foreign.gov.mv
Malta,PrimeMinisterDr.EddieFenechAdamiinfo@magnet.mt
Mauritius,PresidentCassamUteemstatepas@intnet.mu
Micronesia,PresidentLeoFalcamforeignaffairs@mail.fm
Namibia,PresidentSamNujomahttp://www.republicofnamibia.com/write.htm
NewZealand,PrimeMinisterJennyShipleyprime.minister@ministers.govt.nz
Nicaragua,PresidenteArnoldoAlemanLacayopresidente@presidencia.gob.ni
Norway,PrimeMinisterKjellMagneBondevikodin@ft.dep.telemax.no
Pakistan,PrimeMinisterMianMuhammadNawazSharifprimeminister@pak.gov.pk
Panama,PresidentErnestoPerezBalladaresofasin@presidencia.gob.pa
Peru,PresidentAlbertoFujimoriKenyopostmaster@pres.gob.pe
Philippines,PresidentJosephEstradaerap@erap.com
Poland,PresidentAleksanderKwasniewskilisty@prezydent.pl
Portugal,PrimeMinisterAntonioGuterreshttp://www.primeiro-ministro.gov.pt/correio.html
Romania,PresidentEmileConstantinescuguv@kappa.ro
Russia,PresidentBorisYeltsinpresident@gov.ru
SaintLucia,PrimeMinisterKennyAnthonypmoffice@candw.lc
Seychelles,PresidentFrance-AlbertReneppo@seychelles.net
Slovenia,PrimeMinisterJanezDrnovsektomaz.lovrencic@vlada.sigov.mail.si
Slovenia,PresidentMilanKucandarinka.ilovar@up.sigov.mail.si
SouthAfrica,PresidentThaboMvuyelwaMbekicommunications@po.gov.za
SriLanka,PresidentChandrikaBandaranaikeKumaratungafor_min@sri.lanka.net
Suriname,PresidentJulesWijdenboschburpres@sr.net
Swaziland,PrimeMinisterDr.BarnabasSibusisoDlaminippcu@realnet.co.sz
Sweden,PrimeMinisterGoranPerssonregeringen@regeringen.se
Thailand,PrimeMinisterChuanLeekpaigovspkmn@mozart.inet.co.th
TrinidadandTobago,PresidentArthurRobinsonpresoftt@carib-link.net
TrinidadandTobago,PrimeMinisterBasdeoPandaybpanday@trinidad.net
Turkey,PresidentSuleymanDemirelcankaya@tccb.gov.tr
Turkey,PrimeMinisterBulentEcevitddlbsl@tccb.gov.tr
Uganda,PresidentYoweriKagutaMusevenimofa@starcom.co.ug
Ukraine,PresidentLeonidKuchmapostmaster@ribbon.kiev.ua
Uruguay,PresidentJulioMariaSanguinettipresidente@presidencia.gub.uy
Uzbekistan,PresidentIslamKarimovuzinfo@uzinfo.gov.uz
Zambia,PresidentFrederickChilubastate@zamnet.zm

வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

details

http://salal77.blogspot.com/http://bhumii.org/contact_us.phphttp://www.tptsugar.net.in/othdivarea1.htmhttp://paradarami.wordpress.com/category/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%87
%E0%AE%B8%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D-town/

http://www.hi2fm.com/india/
===
theepan@theepan.dkhttp://november27.net/karthikai27.com
http://www.tamilnationalflag.com/index.php/the-flag
http://www.paruththiyan.blogspot.com/
=========
Kathiravelu Nithyananda Douglas Devananda- Leader of the Eelam People’s Democratic Party -
http://www.epdpnews.com/contact.php
===
EPRLF - Padmanaabaahttp://www.eprlf.net/contact.htmlhttp://www.eprlf.net/
====Tamil United Fronthttp://www.tamilunitedfront.org/contactus.html"Those who cannot learn from history are doomed to repeat it"-George Santayana
In respect of matters connected with this web site, please contact:
editor@tamilunitedfront.com
Well-wishers, who wish to make financial contribution to the Party, please contact: treasurer@tamilunitedfront.com
For all other matters, which would essentially be political, please contact:
secretary@tamilunitedfront.com
Dr.K.Vigneswaran
General Secretary
=====
Anandasankari
http://anandasangary.com/?page_id=2
=====
http://www.muthalmanithan.com/http://www.neruppu.com/http://nitharsanam.net/http://www.mulaggam.com/ - mulaggam@yahoo.com http://www.unmaikal.com/http://www.ilakku.com/http://www.thenee.com/http://www.eeraanal.org/http://www.kavimalar.com/http://www.kalasam.com/http://www.tamilalai.org/http://www.thayagam.info/http://lankatamilnews.com/http://www.puthiyapathai.com/http://www.peotswiss.com/http://www.sooddram.com/http://vizhippu.com/http://www.vimarsanam.net/http://vaavimagal.net/
====
http://eprlf.net/http://epdpnews.com/http://plote.org/http://telonews.com/
====
http://www.tamilcollections.com/tc/tamilnames.asp?alphabet=a
=====
fourfourbravo@hotmail.co.uk http://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=65621'Rules Of Engagement' ====
Karunanithi property
http://www.paristamil.com/tamilnews/?p=43188
====Theonisj@gmail.com / Shobasakthi@hotmail.com
=====
Head Quarters
DESIYA MURPOKKU DRAVIDA KAZHAGAMNo.123/7,Jawaharlal Nehru salai,Koyembedu,Chennai – 600107,Tamil Nadu,INDIA.Ph : 044 24756175/24750870.
Email : sudhish@dmdkparty.com,contact@dmdkparty.com
http://www.dmdkparty.com====College Name: Shri Andal Alagar college of engineering Address: No.6, G.S.T Road, Mamandur, City: kancheepuram State: tamilnadu Telephone Number: 044-27565662, 044-27565227 Email: saaet@yahoo.com Website: www.saace.net University: Anna University SHRI ANDAL ALAGAR COLLEGE OF ENGINEERING
No .6.G.S.T.Road,Mamandur-603 111.Ph :044 27565662/663/227/228Fax: 044-27565666.
ADMIN OFFICE
No.31/a,Jawaharlal Nehru Salai,100 Feet Road, Thirunagar, Vadapalani,Chennai-600 026, Tamilnadu,INDIA.
ph:+91-44-23623880,23620302Telefax:+91-44-23624550
===================
Communist Party of India (Marxist)
http://cpim.org/content/contact-details-centre-states
Tamilnadu State Committee,P.R. Ninaivagam, 27, Vaidhyaram Street South Boag Road, T. NagarCHENNAI - 600 017Phone: 044-24341205, 24326800, 24326900 Fax: 044-24341294email:cpimtn@sify.com
http://cpim.org/content/leadership===========

வெள்ளி, 23 அக்டோபர், 2009

இம்போர்டன்ட் DETAILS

http://en.wikipedia.org/wiki/Vanniyar#Vanniyar_in_Sri_Lankahttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prominent_Vanniarshttp://en.wikipedia.org/wiki/Cholashttp://en.wikipedia.org/wiki/Pallava===http://www.thankarbachan.com/contact.htmsempulam@yahoo.comthankarbachan@yahoo.com===http://www.deccanchronicle.com/chennai/vanniyar-votebank-plays-crucial-role-976http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vanniyar_subcastehttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Tamils_of_Sri_Lanka===ve. irayanbuiraianbu@hotmail.com===http://www.genocideintervention.net/educate/crisis/sri_lanka===iyyakkam1971@gmail.com===Yarl Sudhakar, RJ9840419112 yazhsudhakar@gmail.comhttp://sothi-maram.blogspot.com/http://tamil-old-songs-radio.blogspot.com/===TM Soudarajan Albumshttp://tms-padam.blogspot.com/http://tmspadam.blogspot.com/===http://mounampesugiradhu.wordpress.com/http://www.tamilish.com/Kavithai/%E0%AE%AE%E0%AF%8C%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D-8/===
Barkha DuttManaging EditorNDTV 24x7barkha@ndtv.com
http://pib.nic.in/prs/newnacr2.asp?currentpage=100 - NDTV
http://pib.nic.in/prs/newnacr2.asp?currentpage=1 -
http://www.pibchennai.gov.in/
Dr Prannoy Roy, Chairman and Wholetime Directorprannoy@ndtv.com
======================
Arnab GoswamiEditor-in-ChiefTimes Now
arnab.goswami@timesgroupmail.cominfo@timesnow.tv
============cnn ibn - Rajdeep Sardesaisardesai.rajdeep@gmail.com(The writer is Editor-in-ChiefCNN-IBN. E-mail rajdeep.sardesai@network18online.com)===Mr. Rajdeep SardesaiEditor - in - Chiefrajdeep.sardesai@network18online.com rajdeep.sardesai@editorsguild.in ===http://editorsguild.in/contact.htmlhttp://www.southasianmedia.net/samc/index.htmhttp://jain-and-al-qaeda-link.blogspot.com/2009/09/jain-and-al-qaeda-link.html===Mr. Rajdeep SardesaiEditor-in-Chief, IBN N-121, Panchsheel ParkNew Delhi 110 048 011-23533985-91(O)011-26497300(R)rajdeep.sardesai@yahoo.co.ukrajdeep.sardesai@tv18online.com ===http://www.periyarevr.org/ContactUs.htm===ilangkavi@googlemail.com========================R. Sampanthan, M.P, Leader, ITAK, Leader, TNA Hon.R.Sampanthan, Leader of ITAK & TNA,3rd Floor, Parliamentary Complex, Sri Jeyawardanapura, Kotte, Sri Lanka.TP & Fax: Off. +94112778470, (Home) +94112559787, Email: enquiries@tamilalliance.net
Mano Ganesan, M.P., Leader, DPF Rauff Hakeem, M.P., Leader, SLMC V.Anandasangaree, Leader, TULF K. Vigneswaran, Leader, AITUF ========================
http://sothi.wordpress.com/2009/08/15/un-should-recognize-udi-eelam-jan-14th-2010/
EELAM Founding Fathers (Names with-held)(Thillaiampalam Srikanthan, 526 Washington St, Winchester, MA 01890-1346, USA 7817215942, recognizeudieelam@gmail.com,)
http://unshouldrecognizeudieelam.blogspot.com/==========================
TNAColombo Office
Office of Tamil National Alliance(Ilankai Tamil Arasu Katchi),3rd Floor, Parliamentary ComplexSriJeyawardanapura KotteSri Lanka
TP : +94112778470Fax : +94112778470Email: enquiries@tamilalliance.net
Kilinochchi Office
Office of the Tamil National Alliance, 12th Mile Post, Visuvamadu,Mullaitivu,Sri Lanka.
Tel: + 94212285182Fax: + 94212285182
Email: enquiries@tamilalliance.net============================
http://www.tamilalliance.net/index.php?page=mk-shivajilingam&hl=en
Mahalingam Kanagalingam Shivajilingam
Age: 51 Civil Status: Married Electoral District : Jaffna
Address2:No. 44 C, Summit Flats, Keppetipola Mawatha, Colombo 05.Sri Lanka
ValvettithuraiJaffna.Tel_Colo: +94112559644Tel_Jaffna:
Mobile +94-777729020
Mobile_India +91-9884028481
=============================
Mrs. Pathmini SithamparanathanMember of Parliament Member of Foreign Relations Committee of TNA,President of Women Cultural Centre Age: 54 Civil Status: Married Electoral District : Jaffna
Address1:No. A-22, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenepura Kotte,Sri Lanka Address2: Palam RoadKandarmadam,Jaffna. Tel:+94112778477 Tel: Fax:+94773413261 Email: pathtag@yahoo.com ========================
Kandaiah Premachandran (Suresh)http://www.tamilalliance.net/index.php?page=s-premachandran&hl=enMember of Parliament & Leader of EPRLF
Age: 51 Civil Status: Married Electoral District : Jaffna
Address1:No. C 33, MPs Housing Complex,Madiwela, Sri Jayawardenepura KotteSri Lanka Jaffna Tel_Colo: +94112778529Tel_Jaffna: Fax: Mobile: +94777362481 Email ID: akpchandran@gmail.com =========================
Mano Ganesan, M.P., Leader, DPF contact@manoganesan.tkhttp://manoganesan-srilanka.blogspot.com/=========================
Ellyn Shander
Connecticut Psychiatric Society Ameet Lamba, MD & Ellyn Shander, MDc/o Connecticut Psychiatric SocietyOne Regency DrivePO Box 30, Bloomfield, CT 06002Phone: 860-243-3977
Ellyn Shander, MD 1933 Long Ridge Rd Stamford, CT 06903
Phone: (203) 595-9205
contact: Dr. Ellyn Shander at eshander@aol.com or 1-203 561 0414
http://www.psych.org/Resources/BranchesStateAssociations/ResourcesforDBSAs/Funding/DBSACompetitiveGrants/2007DBSAGrants/ConnecticutPsychiatricSociety.aspx====http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=439,1091594&_dad=portal&_schema=PORTALwebsitemaster@moha.gov.vn toasoanwebcp@chinhphu.vnvietnamplus@vnanet.vnhotline@baotienphong.com.vnwebmaster@hanoimoi.com.vnCAO@congan.com.vn webmaster@laodong.com.vntoasoan@nhandan.org.vn letter@thanhniennews.comtoasoan@vovnews.vnvnnews@vnagency.com.vnvndemo@fva.org evnn@vietnamnet.vn
http://www.vietpan.com/contact.phphttp://english.vovnews.vn/Utilities/Contact.aspxhttp://thanhniennews.com/contactus/===

திங்கள், 31 ஆகஸ்ட், 2009

தமீழீழ வான் படை

என்ன சொல்ல?வார்த்தைகள் இல்லை.
சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

சிறிலங்காவின் இனப்படுகொலையின் சாட்சிகள் இவை: மனதளவில் தைரியம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே இப்பக்கத்தை திறந்து பாருங்கள்

திகதி சிறிலங்கா அரச பயங்கரவாதம் நடத்திய கொடூரத் தாக்குதலில் மூங்கிலாறு பகுதியில் இடம்பெயர்ந்து வந்து தங்கியிருந்தவர்கள், தங்கள் தற்காலிக குடிசையினுள்ளேயே எரிந்து உடல் கருகிப் பலியானர்கள். ருவண்டாவில், உகண்டாவில், ஹிட்லரின் ஆட்சிக் காலத்தில் நிகழ்ந்ததை விட கொடூரமானவை இனப்படுகொலைகளை சிறிலங்கா இனவாத ஆட்சியாளர்கள் புரிந்துகொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இந்தப் பதிவுகள் சில சாட்சிகள்.Photos

http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=54

Videos

http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=55

முத்தமிழ்வேந்தன்
சென்னைதிங்கள், 3 ஆகஸ்ட், 2009

விடுதலைப்புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை: நேபாள மாவோயிஸ்ட் தலைவர் கண்டனம்


இந்தியாவில் மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிராகவும், இலங்கையில் விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிராகவும் அந்த நாட்டு அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பதாக நேபாள மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைவரும், முன்னாள் பிரதமருமான பிரசந்தா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் காத்மாண்டுவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், இந்தியா மற்றும் இலங்கை அரசுகள் புரட்சிகர இயக்கங்களை ஒடுக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளன. இது கண்டனத்துக்குரியது. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் சம்பந்தப்பட்ட அரசுகளுக்கு பாதகமாகவே முடியும். தெற்காசிய மாவோயிஸ்ட் கட்சிகளின் கூட்டு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம். அவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளை வலுப்படுத்தி வருகிறோம். அதேபோல உலக அளவில் உள்ள ஆயுதப் போராட்டங்களையும் நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம். நேபாளத்துக்கு வெளியே உரிமைகளுக்காக நடைபெறும் ஆயுதப் போராட்டங்களை நாங்கள் உறுதிபட ஆதரிப்போம். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் அமைதிப் பேச்சு வார்த்தைகளில் சேர்ந்ததன் மூலம் ஆயுதப் போராட்டத்தை நாங்கள் கைவிட்டு விட்டதாக அர்த்தம் கொள்ளக் கூடாது. நேபாள ராணுவத் தளபதி கதவாலை மீண்டும் அப்பதவியில் அமர்த்தியதன் மூலம் நேபாள அரசு தவறு செய்து விட்டது. அதைத் திருத்திக் கொள்ள நான்கு நாள் அவகாசம் தருகிறோம். அதற்குப் பிறகும அது திருந்தாவிட்டால் மக்கள் புரட்சி வெடிக்கும் என்றார் பிரசந்தா.
http://www.tamilwin.com/view.php?2a26QVR4b33N9EYe4d46Wn5cb0bf7GU24d30...
------------------------
பிரசந்தா அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவியுங்கள்.
Comrade Pirachanda
-----------------------
முத்தமிழ்வேந்தன்
சென்னை

சனி, 1 ஆகஸ்ட், 2009

"போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை, போராட்ட வடிவத்தையே மாற்றியுள்ளோம்": 'த வீக்' வார ஏட்டுக்கு பத்மநாதன் பேட்டி

"எமது மக்களின் சுதந்திரப் போராட்டம் மாற்றமடையவில்லை. 'நாம் எமது போராட்ட வடிவத்தை மாற்றிக்கொண்டாலும் எமது போராட்ட இலட்சியம் மாறாது' என எமது தலைவர் எப்போதும் சொல்லிவந்துள்ளார். அதன்படி எமது போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை. எமது இலக்கை அடைவதற்கான போராட்ட வடிவத்தையே நாம் மாற்றிக்கொண்டுள்ளோம்" என தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அனைத்துலக உறவுகளுக்கான செயலகத்தின் பொறுப்பாளர் செல்வராஜா பத்மநாதன் தெரிவித்திருக்கின்றார்.


இந்தியாவில் இருந்து வெளிவரும் 'த வீக்' பிரபல ஆங்கில வார ஏட்டுக்கு வழங்கியிருக்கும் பேட்டியொன்றிலேயே இதனைத் தெரிவித்திருக்கும் பத்மநாதன், தமிழ் மக்களின் சுயாட்சிக்காக 1976 ஆம் ஆண்டில் முன்வைக்கப்பட்ட உரிமைக் கோரிக்கை மக்களின் ஆணையைப் பெற்றுக்கொண்டது. தமிழ் மக்களின் உரிமைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் வரையில் அதனை நோக்கிய போராட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படப் போவதில்லை எனவும் தெரிவித்தார்.

இந்தப் பேட்டியில் செல்வராஜா பத்மநாதன் மேலும் முக்கியமாகத் தெரிவித்திருப்பதாவது:

"பிரபாகரன்தான் எமது தேசியத் தலைவர். தான் நம்பிக்கை வைத்த கொள்கைக்காக தனது வாழ்க்கை முழுவதையுமே வாழ்ந்தவர் அவர். ஒரு ஆயுதப் போராட்டத்தின் மூலமாக தமிழ் மக்களின் நிலத்தை மீட்டு எடுப்பதில் சமரசத்துக்கு இடம் இல்லாத நம்பிக்கை வைத்திருந்தவர் அவர். தனது நோக்கத்தில் இருந்து ஒருபோதுமே அவர் பின்வாங்கியதில்லை. சிறிலங்காப் படை இயந்திரத்தின் அனைத்துச் சவால்களையும் பிரபாகரன் எதிர்நோக்கினார். அனைத்துலகத்தின் ஆதரவைப் பெற்றுக்கொண்டமையால்தான் விடுதலைப் புலிகளின் படை பலத்தை சிறிலங்காப் படையால் முறியடிக்க முடிந்தது.

அரச தலைவர்களும், படை ஜெனரல்களும் மாற்றமடைந்தபோது, மிகவும் குழப்பமான நிலைமைகளுக்கு மத்தியில் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் தலைமை தாங்கினார். அவர் தனது தாயகத்தில் இருந்துகொண்டே இந்த போரை நடத்தினார். இது ஒரு தற்காப்பு போராகவே இருந்தது. அவர் தமிழர் தாயகத்துக்கு வெளியே போரை கொண்டுசெல்லவோ அல்லது அப்பாவிப் பொதுமக்களைப் பாதிப்புக்குள்ளாகச் செய்யவோ இல்லை. கொள்கையுடைய ஒரு மனிதராக அவர் இருந்தார். தனது இறுதி மூச்சுவரையில் தமிழ் மக்களின் நலன்களிலேயே அவர் கவனமாக இருந்தார். போர் அழுத்தம் மற்றும் தொடர்ச்சியான அனைத்துலக அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் அவர் ஒரு செயல்திறன் மிக்க படையையும் நடைமுறை ரீதியான நிர்வாகக் கட்டமைப்பு ஒன்றையும், நடைமுறை ரீதியான தமிழீழ அரசு ஒன்றையும் அவர் உருவாக்கியிருந்தார்.

சிறிலங்கா அரசு சொல்வது உண்மை என எடுத்துக்கொண்டால், விடுதலைப் புலிகள் அமைப்புக்கும் தமிழீழப் போராட்டத்துக்கும் என்ன நடைபெற்றிருக்கின்றது என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள்? பலர் சொல்வதைப் போல ஈழக் கனவு முடிவுக்கு வந்துவிட்டதா?

1976 ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட தமிழ் மக்களின் சுயாட்சி உரிமை என்ற கருத்துக்கு மக்களின் ஆணை கிடைத்தது. தமிழ் மக்களின் உரிமைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் வரையில் தமிழர்களின் போராட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படப்போவதில்லை. விடுதலைப் புலிகள் படை ரீதியான பின்னடைவைச் சந்தித்திருக்கின்றனர் என்பது உண்மைதான். 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான எமது போராளிகள் சிறிலங்கா அதிகாரிகளினால் அனைத்துலக விதிமுறைகளுக்கு எதிராகத் தடுத்துவைக்கப்படடுள்ளனர் என்பதும் உண்மைதான். ஆனால் தமிழர்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை.

எதிர்காலத்தில் விடுதலைப் புலிகள் எடுக்கப்போகும் நிலைப்பாடு என்ன?

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பானது நிலைமைகளுக்கு இசைவாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. புதிய உலக ஒழுங்குக்கு அமைவாக நாம் எமது போராட்ட வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அத்துடன், வன்முறையற்ற ஒரு பாதையிலேயே நாம் செல்ல வேண்டும். எதிர்காலத்தில் எமது போராட்டம் அரசியல் வழிகளிலேயே முன்னெடுக்கப்படும். விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு ஒரு தேசிய அமைப்பாக தொடங்கப்பட்ட போதிலும் இப்போது ஒரு அனைத்துலகப் பிரசன்னத்தை அது கொண்டுள்ளது. இதனை ஒரு அனைத்துலக அமைப்பாக மாற்றியமைத்து அதன் மூலமாக சுயநிர்ணய உரிமைக்கான எமது போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்.

இதனை ஒரு தோல்வி என நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா? ஒரு பாரம்பரிய படை என்ற நிலைக்குச் செல்வதை நிறுத்திவிட்டீர்களா?

நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல, நிச்சயமாக நாம் படைத்துறை ரீதியாக பின்னடைவு ஒன்றைச் சந்தித்துள்ளோம். நாம் இப்போது அனைத்துத் தமிழர்களும், அனைத்துலக சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய விதமான அரசியல் பாதை ஒன்றையே தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

இந்த நிலையில் அனைத்துலக சமூகம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

30 வருடங்களுக்கு முன்னர் என்ன காரணத்துக்காக நாம் ஆயுதப் போராட்டத்தை தொடங்கினோமோ அது இன்று வரையில் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றது என்பதை அனைத்துலக சமூகம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழ் மக்கள் இன்றும் சமத்துவ உரிமை மறுக்கப்பட்டவர்களாக இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவே நடத்தப்படுகின்றனர். கடந்த சில மாத காலமாக விடுதலைப் புலிகள் அழிக்கப்பட்டபோது அனைத்துலக சமூகம் மெளனமாகவே இருந்தது.

ஆனால், தமிழ் மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்ற அது தவறிவிட்டது. 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான தமிழர்களின் உயிர்களைக் காப்பாற்ற அது தவறிவிட்டது. தற்போது சிறிலங்காப் படையினரால் கொடூரமாக படை மயப்படுத்தப்பட்ட முகாம்களில் 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தமிழர்கள் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கு சிறிலங்கா அரசின் மீது எந்தவிதமான அழுத்தத்தையும் கொடுக்க முடியாத நிலையில் அனைத்துலக சமூகம் உள்ளது.

இந்த அப்பாவித் தமிழர்கள் மீது தமக்குள்ள அக்கறையை அனைத்துலக சமூகம் இப்போது வெளிப்படுத்துவதுடன், அவர்களைப் பாதுகாப்பதில் தமக்குள்ள அக்கறையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் இப்போதுள்ள அவசரத் தேவை.

http://www.puthinam.com/

முத்தமிழ்வேந்தன்
சென்னை

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசுக்கு 2010 ஏப்ரலில் தேர்தல்: வி.உருத்திரகுமாரன்

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசுக்கான பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல்கள் 2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அளவில் நடைபெறலாம் என்று அதனை உருவாக்குவதற்காக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு அமைக்கும் செயற்திட்டக் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சட்டத்தரணி விசுவநாதன் உருத்திரகுமாரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் இருந்து வெளியாகும் 'தெகல்கா' வார ஏட்டுக்கு வழங்கிய நேர்காணலிலேயே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

அவரது நேர்காணலின் முழு விபரம் வருமாறு:

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் வெற்றி தொடர்பில் நீங்கள் எவ்வளவு நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறீர்கள்? உலகின் பல்வேறு பிரதேசங்களில் காணப்படும் புறநிலை அரசுகளில் இருந்து இது எந்த வகையில் வேறுபட்டு அமைகின்றது?

எமது முயற்சி வெற்றிபெறும் என்பதில் எமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது. தமிழர்களின் ஆயுதப் போராட்டத்தை மிகக் கொடூரமான முறையில் சிறிலங்கா அரசு அடக்கி விட்டாலும்கூட, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் மதிப்பு என்பவற்றுக்கான அவர்களின் வேட்கையை அடக்க முடியவில்லை.

இப்போது, இலங்கையில் தமிழர்களின் இருப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளதுடன் மட்டுமல்ல அவர்கள் தமது அரசியல் வேட்கைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வசதிகள் கூடக் கிடையாது. அதனால் தமிழர்களின் அரசியல் போராட்டங்கள் முழுவதும் வெளியில் இருந்தே மேற்கொள்ளப்பட முடியும்.

நாங்கள் உருவாக்க முனைவது புறநிலை அரசு அல்ல. நாடு கடந்த அரசு ஒன்றையே நாம் உருவாக்க உள்ளோம். இதற்கு எந்த ஒரு நாடும் (அதாவது நிலப்பரப்பும்) தேவை இல்லை. இந்த அரசு புலம்பெயர் தமிழர்கள் மத்தியில் இருந்தே தேர்வு செய்யப்படும்.

இதற்கு முன் எந்தவொரு இனக் குழுவும் இத்தகைய நாடு கடந்த அரசுகளை உருவாக்கியதில்லை. இந்தக் கருத்துருவாக்கமானது அரசியலுக்கும் அரசியல் தத்துவங்களுக்கும் எங்களின் பங்களிப்பாக இருக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் வாழும் ஈழத் தமிழ் அகதிகள் இந்த நடவடிக்கையில் பங்கேற்பார்களா? இந்திய அரசினதும் மாநில கட்சிகளினதும் ஆதரவைக் கோருவீர்களா?

நிச்சயமாக. நாங்கள் அவர்களின் ஆதரவைப் கோருவோம்.

முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதியையும் ஏனைய தமிழ் தலைவர்களையும் சந்திப்பதற்காக தமிழ்நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள எண்ணியிருக்கிறீர்களா?

கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, நெடுமாறன், வைகோ, பாண்டியன் மற்றும் ஏனைய தலைவர்கள் அனைவரையும் சந்தித்துப் பேசுவதற்கு எண்ணியுள்ளோம். டில்லியிலும் தமிழ் நாட்டிலும் உள்ள கல்விமான்களையும் சமூகத் தலைவர்களையும் கூட சந்தித்துப் பேசுவதற்கு நாம் எண்ணியுள்ளோம். இந்தியாவின் ஆதரவு எமக்கு மிக முக்கியமானது.

நீங்கள் முன்வைத்துள்ள நாடு கடந்த தமிழீழ அரசுக்கான பிரதிநிதிகள் சபையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல்களை எப்போது நடத்தப் போகிறீர்கள்? எந்த முறையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்படப்போகின்றன?

2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தேர்தல்களை நடத்தலாம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இருந்தாலும், நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துமாறு மக்கள் எங்களைக் கேட்டிருக்கின்றனர். மக்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குச் சென்று வாக்களிக்க வேண்டும் என்றே எதிர்பார்க்கிறோம்.

ஈழத்தை அடைவதற்காக நீங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய வழிகாட்டு வரைபடம் என்ன?

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு தான். அதன் சட்டபூர்வ நிலை, புகழ் மற்றும் அனைத்துலக ஆதரவு காரணமாக அது அதிகார மையமாகும். சிங்கள தேசத்திற்கும் தமிழ் தேசத்திற்கும் இடையிலான நடுநிலை அதிகாரம் ஒன்றை அது உருவாக்கும். சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அமைதியுடன் வாழக்கூடிய அரசியல் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குவதற்கு அது தனது பங்களிப்பை வழங்கும்.

இது தொடர்பில் எந்த நாட்டிடம் இருந்தாவது சாதகமான பிரதிபலிப்பு கிடைத்திருக்கிறதா?

இந்த முயற்சிக்கு அனைத்துலக நாடுகளின் ஆதரவு மிக அத்தியாவசியமானது. ஜனநாயக நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு அமையும்போது, எங்கள் முயற்சிக்கு ஜனநாயக நாடுகள் ஆதரவு தரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இப்போதே சில நாடுகளில் இருந்து சாதகமான பிரதிபலிப்புக்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம்.

http://www.puthinam.com/

முத்தமிழ்வேந்தன்
சென்னை