புதன், 22 ஜூலை, 2009

சிறிலங்காவின் போர் குற்றத்தை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கள்

தோழர்களே,

சிறிலங்காவின் போர் குற்றத்தை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கள்.

புகைப்பட ஆதாரங்கள்:
http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_phocagallery&vi...

காணொளி ஆதாரங்கள்:
http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_content&view=ca...

கட்டுரை ஆதாரங்கள்:
http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_content&view=ca...

அவசியம் மற்ற தோழர்களுக்கும் அனுப்பி வையுங்கள்.

"சுதந்திரம் என்பது பேரம்பேசிப் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு வியாபாரப்பண்டமல்ல.
அது இரத்தம் சிந்தி வெற்றிகொள்ளப்படும் ஒரு புனிதமான உரிமை." - தமிழீழத்
தேசிய தலைவர் மாவீரர் திரு.பிரபாகரன்.

கருத்துகள் இல்லை: