வெள்ளி, 17 ஏப்ரல், 2009

அன்னை தெரசா-வின்-கருத்துக்கள்


"அன்பு என்பது சொற்களில் வாழ்வதில்லை
அன்பை சொற்களால் விளக்கவும் முடியாது.
செயல்களால் விளக்கம் பெறுகிறது அன்பு"

-அன்னை தெரசா-

கருத்துகள் இல்லை: